Tudásunkkal és tapasztalatunkkal függetlenül és szakszerűen vizsgáljuk meg a ránk bízott ügyeket, és hiszünk az igazság tényszerű kiderítésében.

Az igazságügyi szakértő olyan magasan képzett és tapasztalt szakember, aki minden befolyástól függetlenül képes és köteles a rábízott ügyet a saját jártassági szakterületén belül megvizsgálni, értékelni és a feltett szakértői kérdéseket a legjobb tudása alapján megválaszolni.


Bírósági kirendelés

Bármely, ingatlanokkal kapcsolatos peres ügyben vállalunk igazságügyi szakértés-t szakértői cégeinken keresztül, ugyanis ha szükséges, akkor a megfelelő kompetenciával rendelkező igazságügyi szakértő kollégát felkutatjuk és társszakértőként az ügybe bevonjuk. Több hasonló ügyben végeztünk már igazságügyi szakértés-t, amikor társszakértővel vagy eseti társszakértővel közösen elkészített, egyesített igazságügyi szakértői vélemény készült.

Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot itt!


Közjegyzői nemperes eljárás

Közjegyzői nemperes eljárások során is szükség lehet igazságügyi szakértés végzésére kirendelés útján, melynek a segítségével a felmerült vita peren kívül rendezhető, vagy olyan előzetes bizonyításra van szükség, amely halaszthatatlan (különösen az érintett ingatlan egy adott állapotának a rögzítésével), és amellyel a kérelmező megalapozhatja a jogos kereseti igényét.

Többféle közjegyzői nemperes eljárásban is segítettünk már eldönteni a vitatott ügy jogszerűségét vagy összegszerűségét.

Sokszor választják a magánszemélyek és a cégek is a követelésük jobb, illetve gyorsabb érvényesíthetősége érdekében a közjegyzői nemperes eljárásokat, és kérelmezik jogi képviselőjük útján valamely bizonyítási cél érdekében az igazságügyi szakértés-t, igazságügyi szakértő kirendelésével.

Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot itt!


Per előtti egyezség

Meg vagyunk arról győződve, hogy szinte minden vitás ügy rendezhető lenne perrevitel előtt, ha kellő időben olyan mediációs és moderátori képességekkel rendelkező szakember vizsgálná meg az ügyet, aki kellő empátiával és meggyőző képességgel rendelkezik, és akinek a véleményét mindkét fél – ha kompromisszumok árán is – de elfogadja.

Szükség lenne minél több vitás ügyben a per előtti egyezség megszületése érdekében egy szakmailag megalapozott helyzetértékelésre és állapotrögzítésre, mely minden érintett félnek pénzt, energiát és idegeskedést spórolhatna meg. Ez mindig egy nehéz igazságügyi szakértői feladat, de hiszem, hogy ez lenne a helyes választás mindenki számára.

Vállalunk a per előtti egyezségek megteremtése érdekében is igazságügyi szakértést és segítünk megoldást találni a vitás helyzetekben.

Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot itt!


Rendőrségi és más hatósági kirendelés

Leterheltségünk függvényében vállalunk pl. rendőrségi büntetőügyekben is (pl. lopás, rongálás, baleset, csalás, stb.) igazságügyi szakértés-t is.

Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot itt!