Nagy tapasztalattal rendelkezünk biztosítási vagyonkár-események kivizsgálásában.

A biztosítás és a biztosítási szolgáltatás arra szolgál, hogy hirtelen, váratlanul bekövetkezett káresemények során – amelyekre a biztosítási szerződés vonatkozik – megtérítse a biztosított károsult kárát.

 


Biztosítási kárszakértés – Biztosítóknak

Vállaljuk biztosítási káresemények biztosítási kárszakértés keretében történő igazságügyi szakértői vizsgálatát, felülvizsgálatát a gyors kárrendezés érdekében és a peres viták megelőzése érdekében.

Irodaházak, szállodák, raktárcsarnokok, gyártóműhelyek, vállalatok, VIP ügyfelek, társasházak, magánemberek káreseményeinek rendezésében szereztünk korábban nagy tapasztalatot.

Több biztosító társaságnak is folyamatosan dolgozunk.

Kérjük vegyék fel velünk a kapcsolatot!

 


Biztosítási kárszakértés – Károsultaknak

Nagy tapasztalattal rendelkezünk mindenféle biztosítási esemény, káresemény kivizsgálásában és a helyreállításának a költségszámításában.

Szolgáltatásunk során szívesen segítünk a károsultaknak a jogszerű követelésük érvényesítése érdekében, műszaki szempontból. A kártérítési eljárás menedzselése akkor a leghatékonyabb, ha a káresemény helyszíne eredeti állapotában megvizsgálható, azaz a káresemény időpontjához képest minél hamarabb kapunk megbízást.

Viszont nem képviselhetünk olyan követeléseket a kárrendezési eljárásban, amelyek nem függnek össze az adott káreseménnyel.

 


 

 

Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot itt!

 


Helyreállítási költségszámítás

Minden kárrendezés alapja – a jogalapi vizsgálaton túl – a károsodott épületrészek helyreállításának a költségszámítása. Ez a biztosítási kárszakértés egyik fő feladata is egyben.

Vállalom mások által összeállított helyreállítási költségvetések ellenőrzését, a leegyeztetett rezsióradíj és a szokásosan alkalmazott normagyűjteményen alapuló, kárszakértői felülvizsgálati megbízás keretében.

A biztosítási kárszakértés egyik részfeladatával, a helyreállítási költségszámítással ellenőrizhető a valós helyreállítással összefüggő jogszerű kárigény, a kárrendezési eljárás bármely szakaszában.

Kérjen tőlünk árajánlatot, vegye fel velünk a kapcsolatot!

 


Biztosítási vitarendezés

Amennyiben vita merül fel a biztosítási kárszakértés folyamatnak a biztosítói eljárási szakasza során, a biztosított károsult és a szolgáltató biztosító cég között, érdemes hozzáértő és tapasztalt szakemberhez fordulni.

Segíthetek abban, hogy a vitája rendezésre kerüljön, mielőtt még bírósági pert kezdeményezne az ellenérdekelt féllel szemben.

Bár az egyik fél által megbízott igazságügyi szakértő véleményét a Bíróságok csak magánszakértői véleménynek tekintik, mégis figyelembe veszik, tehát nem elhanyagolható a jelentőségük.

A vitarendezésnek már a megkezdett bírósági szakaszban is lehet értelme, ha ezáltal befolyásolható a bíróság álláspontja, vagy általa megkérdőjelezhető a kirendelt igazságügyi szakértő független szakértői véleménye

Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!